Služby

Daňové poradenství

-  zpracování daňových přiznání

- komplexní daňové konzultace

- zastupování před správcem daně

- daňový dohled pro firmy, které mají vlastní účtárnu

- prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o 3 měsíce

- optimalizace daňové povinnosti

- zpracování žádostí na Finanční úřad

- řešení vzniklých „daňových průšvihů“

 

Vedení daňové evidence

– zpracování daňové evidence fyzických osob (dříve jednoduché účetnictví)

- daňová evidence DPH

 

Účetnictví

– vedení podvojného účetnictví

- kontrola účetnictví vedeného klientem

- konzultace k účetnictví

- rekonstrukce účetnictví

- další služby související s účetnictvím

 

Zastupování v daňovém řízení

Pokud klient není ve sporu s finančním úřadem, bývá důvodem pro zastupování ze strany daňového poradce snaha klienta plně se věnovat podnikání nebo jiným aktivitám a daňové záležitosti ponechat na daňovém poradci (jedná se tedy o formu průběžného daňového poradenství).
Jiným důvodem pro zplnomocnění daňového poradce je využití zákonného prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce  (tzv.odklad daňového přiznání..
Naprosto jiná situace nastává, pokud u Vás finanční úřad zahájí daňovou kontrolu nebo se dostanete do sporu s finančním úřadem. Většina daňových subjektů nezná svoje práva a povinnosti v daňovém řízení, daňové řízení je stresuje. Jsem připravena kvalifikovaně hájit Vaše práva a oprávněné zájmy i v těchto případech. Dosažení úspěchu je podle mých  zkušeností do značné míry ovlivněno využíváním veškerých procesních možností, které zákon nabízí (daňový poradce např. podává odvolání, uplatňuje mimořádné opravné prostředky, účastní se ústních jednání, připravuje reakce na výzvy, apod.)

© Marcel Vacula